Daxil ol

Hesabınız yoxdu?

Qeydiyyat

Təkliflər

1. Ümumi müddəalar
1.1. https://nevar.az/ (bundan sonra "Sayt" elanı ilə tanış olun), bu təklif, bu Sazişin icrası və icrası üçün Şəxsi məlumatları qəbul edən şəxslərə fiziki və hüquqi şəxslərin müraciətləri ilə əlaqəli olan şəxslərə müraciət edin.
1.2. Aşağıda göstərilən qaydalarla qəbul olunma qaydası, ölçüsü (bundan sonra "Müştəri" elanı ilə təsdiqlənmə) bu hazırlanma qaydası və ölçülməsi Saziş bağzıııı
1.3. Sazişin mətninə istinad ediləcək, Şirkət və Müştəri ilə "Tərəflər", hər biri ayrıca "Tərəf" elan edilir. Hər bir Tərəflə Tərəfə Saziş şərtlərinə uyğun olaraq bağlantı və icrası üçün zəruri və uzun müddətə bütün hüquq və əlaqələrə görə
2. Terminlər və təriflər
2.1. Qiymət - Sənədin 1-ci bəndinin müddəaları ilə müəyyənləşdirilmiş mənada real təklif. İnternetdə yerləşdirilmə: https://nevar.az/ oferta, ayrı-ayrı şəxslərin məlumatlarını göstərmə və Sazişin bütün əlaqələrini fərdi olaraq göstərmək
2.2. Qəbul müddəti - Müştərinin qəbulu üçün bütün zəruri inkişaflar gətirmək və inkişaf etməkdir.
2.3. Müqavilənin uyğun şərtləri - bu Müştəri Xarici Xidməti seçilən Xidmətlərin adları və təcrübələri
2.4. İnternet, ümumi giriş üçün dünya miqyaslı bir kompüter şəbəkəsi.
2.5. İnternet resursu - İnternetdə yayımlanması üçün əlaqə saxlanılır və müəyyən bir mətn, qrafik və ya səs şəkli olan bir proqram proqram təminatına uyğunlaşdırılır. İnternet resursları bir istifadəçi üçün bir domen adı və (Uniform Resource Locator) - məlumat və aparat proqram kompleksi və ya mobil tətbiqetmədən istifadə edənlər üçün istifadə edilə bilər.
2.6. Bir nəşr nəşr.
2.7. İnformasiya materialları - məlumat xarakterli istənilən mətn, qrafik, audio, video və qarışıq materiallar.
2.8. İnformasiya materiallarının yerləşdirilməsi - Şirkət tərəfindən İnternet resurslarında və Cəmiyyətin Çap Edilmiş nəşrlərində Müştərinin Məlumat materiallarının texniki yerləşdirilməsi.
2.9. Xidmətlər - Sazişin şərtlərinə uyğun olaraq Müştəriyə məlumat materiallarının yerləşdirilməsi və ya digər xidmətlərin göstərilməsi.
2.10. Mediya parametrləri - məlumat materiallarının yerləşdirilməsi şərtləri, o cümlədən: məlumat materialının mətni, yayım tarixi (displeylər), lazımi qrafik şəkillər.
2.11. Qeyd məlumatları - Müştərinin Şəxsi Hesabına daxil olması üçün nəzərdə tutulmuş Müştərinin şəxsiyyət məlumatları. Qeyd məlumatları bunlardan ibarətdir: giriş (Müştərinin elektron poçtu giriş kimi istifadə olunur), parol, təhlükəsizlik sualı və təhlükəsizlik sualına cavab (Müştəri şifrəni unutmuşdursa istifadə olunur).
2.12. Müştərinin şəxsi məlumatları - Şirkətin İnternet resursunun İstifadəçi İnterfeysindən istifadə zamanı doldurduğu Müştəri özü haqqında məlumat.
2.13. Şirkətin İnternet resursundakı Şəxsi Hesab (bundan sonra "Şəxsi Hesab") Müştərinin Məlumat Materiallarının, digər xidmətlərin, onların ödənilməsinin və Məlumat Materialları ilə digər hərəkətlərin idarə edilməsinə giriş üçün interfeysdir. Giriş Müştəri Qeydiyyatı Məlumatları istifadə edərək həyata keçirilir.
2.14. Fərdi hesab - Müştərinin Şirkətlə hesablaşmalarını uçota almaq üçün hazırlanmış və müəyyən bir Müştəri ilə bütün maliyyə və kredit əməliyyatlarını əks etdirən analitik mühasibat hesabı.
2.15. Şəxsi hesab qalığı - Müştərinin əvvəlcədən ödəmələri və Müştəri haqqında məlumat materiallarının yerləşdirilməsi üçün Şirkət tərəfindən tutulan vəsaitlərin məbləği arasındakı fərq. Şəxsi hesab qalığı haqqında məlumat Şəxsi hesabda göstərilir.
2.16. Şəxsi hesabın doldurulması - bu müqaviləyə əsasən gələcək xidmətlər üçün ödəmək üçün Müştərinin əvvəlcədən ödəməsi.
2.17. Şəxsi hesabdan vəsaitlərin xərclənməsi - bu müqaviləyə əsasən Müştərinin xidmətlərinə görə ödəmədə müştərinin Şəxsi Hesabından vəsait xərclənməsi.
2.18. Şəxsi hesabdakı hərəkət - Şəxsi hesabın balansında həm müsbət (şəxsi hesabın doldurulması), həm də mənfi tərəfində dəyişiklik (Şəxsi hesabdan vəsait xərcləmək).
2.19. Sifariş - Müştərinin bu Sazişə əsasən məlumat materiallarının yerləşdirilməsi xidmətləri ilə təmin edilməsi üçün şirkətə ünvanladığı bir təklif, bu yerləşdirmə üçün lazım olan bütün Media parametrlərini göstərir. Sifariş Müştəri tərəfindən Şəxsi Hesab vasitəsilə təqdim olunur.
2.20. Sifariş mövqeyi Sifarişçinin şirkətə ünvanladığı bir xidmət növü ilə ("NEVAR.AZ" qəzetində foto reklam yerləşdirmək, "NEVAR.AZ" qəzetində xüsusi reklam yerləşdirmək) təklif etdiyi Sifarişin ayrılmaz hissəsidir. bu xidməti təmin etmək üçün tələb olunan bütün Media parametrlərini göstərir.
2.21. Təklif bu fəsildə müəyyən edilməmiş terminlərdən istifadə edə bilər. Bu vəziyyətdə, belə bir terminin təfsiri Təklifin mətninə uyğun olaraq edilir. Təklifin mətnində terminin birmənalı şəkildə təfsiri olmadıqda, terminin təfsirini rəhbər tutmaq lazımdır: əvvəlcə