Daxil ol

Hesabınız yoxdu?

Qeydiyyat

İstifadəçi razılaşması

https://nevar.az/ Saytının xidmətlərinin göstərilməsinə dair istifadəçi müqaviləsi

Bu istifadəçi müqaviləsi, İnternet resursunun istifadəsi ilə əlaqəni tənzimləyir. İnternet resursunun ünvanı https://nevar.az/  (bundan sonra "Sayt" adlandırılacaq) ilə arasında https://nevar.az/ (bundan sonra "Podratçı" adlandırılacaq). Saytdan istifadə etmək, baxmaq və / və ya təsnifləşdirmək üçün istifadə edən hüquqi və ya fiziki şəxs (bundan sonra - "İstifadəçi"adlandırılacaq).

Saytda qeydiyyatdan keçmək və ya Saytdan reklam, elanları axtarmaq / görmək üçün istifadə etməklə, İstifadəçi bu İstifadəçi Razılaşması (bundan sonra "İR")-na razılıq verir və Saytın istifadəsi ilə bağlı göstərilən hüquq və vəzifələri öz üzərinə götürür.

Saytda və / və ya İR-da və / və ya Təklif-də başqa cür göstərilməyibsə, sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirməyə yönəlməyən Elanları yerləşdirmək pulsuzdur. Saytda və / və ya İR-da və / və ya Təklif-də xüsusi bir göstəriş olmadıqda, bunun əksi də doğrudur: İstifadəçi tərəfindən təqdim olunan pulsuz elan, birbaşa sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədi ilə verilmədiyini göstərir. İstifadəçilər Saytın imkanlarından vicdanla istifadə etməli və İstifadəçilərin real məqsədlərinə uyğun olmayan Elanların yayımlanmasına icazə verməməlidirlər. Bu terminlər İR-da istifadə olunan terminlərdir.

İnternet resursu - İnternetdə yayımlanması üçün nəzərdə tutulmuş və müəyyən bir mətn, qrafik və ya səs şəklində nümayiş olunan birləşmiş proqram təminatı və aparat vasitələri və məlumatların toplusu. İnternet mənbəyi bir domen adı və (Uniform Resource Locator) - İnternet istifadəçiləri üçün məlumat və aparat-proqram kompleksi və ya müvafiq mobil tətbiqetmədən daxil olmağa imkan verən unikal bir e-poçt ünvanıdır.

Sayt, İstifadəçiyə Elan yerləşdirmək, axtarmaq, görmək imkanı verən İnternet mənbəyidir. Saytdakı bütün hüquqlar Podratçıya məxsusdur.

İstifadəçinin Saytdakı şəxsi hesabı (bundan sonra - "Şəxsi Hesab") İstifadəçinin Təsnifatlarını, digər xidmətlərin yerləşdirilməsini, ödənişlərini və məlumat materialları ilə Saytda göstərilən digər hərəkətlərin idarə edilməsinə giriş üçün interfeysdir. Giriş İstifadəçi Qeyd Məlumatları istifadə edilərək həyata keçirilir.

Qeydiyyat məlumatları - İstifadəçinin şəxsi hesabına girişi üçün nəzərdə tutulmuş İstifadəçinin şəxsiyyət məlumatları. Qeyd məlumatları bunlardan ibarətdir: giriş (İstifadəçinin e-poçtu giriş kimi istifadə olunur), parol, təhlükəsizlik sualı və təhlükəsizlik sualına cavab (İstifadəçi şifrəni unutmuşdursa istifadə olunur) Ayrıca İstifadəçi Google, və ya Facebook, Vkontakte, Odnoklassniki sosial şəbəkə vasitəsilə də daxil ola bilər.

Elan - Saytda İstifadəçinin Saytda yerləşdirdiyi Məhsul üçün bir təklifi (əlaqə məlumatları, şəkillər və əlaqədar məlumatlar daxil olmaqla), qeyri-müəyyən sayda insana ünvanlanan bir məlumat mesajıdır.

Məhsul - İstifadəçi Saytda elan kimi yerləşdirdiyi hər hansı bir məhsul, məhsul, xidmət, iş təklifi və ya digər təkliflər.

1. Razılaşmanın mövzusu

1.1 Podratçı sizə bu İstifadəçi Müqaviləsinin mövzusu olan şərtlərlə xidmətlər təklif edir.

1.2 İstifadəçi müqaviləsi Podratçı tərəfindən xəbərdar edilmədən dəyişdirilə bilər. İstifadəçi Sazişinin yeni nəşri, İR-in yeni buraxılışında başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, Saytda yerləşdirildiyi andan qüvvəyə minir.

1.3. İR-in hazırkı versiyası, eləcə də Saytın istifadəsi və Sayt xidmətlərinin göstərilməsi qaydalarını tənzimləyən digər sənədlər həmişə Saytdadır və bütün İstifadəçilər üçün əlçatandır.

2. Xidmətlərin təsviri

2.1. Sayt, istifadəçiyə öz riski və riski ilə, İstifadəçinin sərəncam verməsi (təklif verməsi) və Saytın digər istifadəçilərini istədiyi və istədiyi şəkildə qəbul etməsi və ya qəbul etməməsi ilə əlaqəli olan mallarla bağlı bir əməliyyat üçün qeyri-müəyyən sayda şəxslərə ünvanlanan təklifləri yerləşdirməsinə imkan verən internet platformasıdır. onun məsuliyyəti, İstifadəçi tərəfindən Saytda yerləşdirilən təkliflər, Reklamı Saytda yerləşdirən İstifadəçi ilə müvafiq əməliyyat bağlamaq və ya etməmək. Podratçı heç bir şəkildə sayıla bilməz və əməliyyatın təşkilatçısı, alıcı, satıcı, vasitəçi, agent və ya Saytın istənilən istifadəçisinin və / və ya Saytın istifadəçiləri arasında təklif olunan / bağlanmış əqdlə əlaqədar digər maraqlı şəxsin nümayəndəsi hesab edilə bilməz. İstifadəçi tərəfindən Saytda İstifadəçilər arasında yerləşdirilməsi sayəsində edilən bütün əməliyyatlar Podratçının birbaşa və ya dolayı iştirakı olmadan bağlanır və icra olunur.

2.2. Podratçı İstifadəçiyə Saytda Elan yerləşdirməklə və ya Anonsdakı əlaqə məlumatlarından istifadə etməklə Saytın istifadəçilərinə edilən hər hansı bir təklifin Saytın digər istifadəçiləri tərəfindən qəbul ediləcəyi və nəzərə alınacağı barədə zəmanət vermir.

2.3. İstifadəçi, qarşı tərəfi seçərkən ehtiyatlı olmağı öhdəsinə götürür və Saytdakı elanda olan təklifin etibarlı və qanuni olduğuna əmin olaraq öz məsuliyyəti üzərinə əməliyyat keçirir.

2.4. Podratçı, Saytın təqdim edilməsi ictimai təkliflə tənzimlənən pullu xidmətlər də təqdim edir - https://nevar.az/services/oferta.

2.5. Saytın pullu xidmətlərinin göstərilməsi ictimai təkliflə tənzimlənirhttps://nevar.az/services/oferta, hansı ki, İstifadəçi ödənişli xidmətlərin ödənilməsi zamanı ilə razılaşır.

 

3. Podratçının hüquq və vəzifələri

 
3.1.Hüquqlar

3.1.2 Saytda olan məlumatlar, Podratçının yazılı icazəsi olmadan, belə məlumatları ehtiva edən səhifədə başqa cür göstərilmədiyi təqdirdə yayıla və ya yayımlanmaq üçün istifadə edilə bilməz. Saytdakı məlumatların kopyalanması yalnız fərdi istifadə üçün şəxslər tərəfindən həyata keçirilə bilər.

3.1.3 Heç bir halda Podratçı Saytın istifadəsi və ya istifadə edilməməsi ilə əlaqədar yaranan zərər, itki və ya xərc üçün məsuliyyət daşımır.

3.1.4. Podratçı istənilən vaxt istədiyi zaman istifadəçinin bu Abunəçi Sazişinə uyğunluğunu, o cümlədən proqramdan istifadə edərək avtomatik rejimdə təsadüfi bir yoxlama aparmaq hüququna malikdir. Qanun pozuntuları, o cümlədən bu cür pozuntular barədə üçüncü şəxslərin şikayətləri halında, Podratçı elanların keyfiyyətini, bu İR-nın və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin tələblərinə uyğunluğunu müəyyənləşdirmək, İstifadəçinin Saytın bəzi xidmətlərinə, o cümlədən rədd edilməsi və ya bloklanmasına icazə vermək hüququna malikdir. İstifadəçi barədə bu barədə məlumat vermədən şəxsi hesaba elanlar və / və ya giriş. Podratçının qərarı ilə Saytda İstifadəçinin Elan və / və ya qeyd məlumatlarının bloklanması müvəqqəti və ya daimi ola bilər, bu İstifadəçi Müqaviləsi və Podratçı tərəfindən qurulan Saytdan istifadə qaydalarından və miqdarından asılı olaraq. İstifadəçi pozuntuları aradan qaldırarsa, Podratçı əvvəllər blok edilmiş Elan və ya İstifadəçinin şəxsi hesabınıza girişini bərpa etmək hüququna malikdir.

3.1.5. Podratçı bu İR-nı və Saytın istifadəsi və Sayt xidmətlərinin göstərilməsi qaydalarını tənzimləyən digər sənədləri dəyişdirmək hüququna malikdir. Bu sənədlərin yeni nəşri, müvafiq sənədin yeni buraxılışında başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, saytda yerləşdirildiyi andan qüvvəyə minir.

3.2 Öhdəlikləri

Bu İstifadəçi Müqaviləsinə əsasən Podratçı:

3.2.1 İstifadəçiyə Saytda elanlar yerləşdirmək, Sayt məlumat bazasında olan digər istifadəçilərin elanlarını bu anda Podratçı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydalara və məhdudiyyətlərə uyğun olaraq axtarmaq imkanı verin.

3.2.2. İstifadəçiyə öz Elanına daxil olmağa nəzarət etmək və şəxsi hesabı vasitəsilə müəyyən vaxtda istifadəçilərə mövcud olan digər parametrləri təyin etmək imkanı verin.

3.2.3 İstifadəçiyə istədiyi vaxt istənilən vaxt Elanı və / və ya qeyd məlumatlarını silmək imkanı verin.

3.2.4. İstifadəçiyə Saytda yerləşdirdiyi bütün məlumatları istədiyi vaxt Saytdakı şəxsi hesabı vasitəsilə tamamilə silmək imkanı verin.

4. Qeydiyyat zamanı istifadəçi öhdəlikləri

Bu İstifadəçi Müqaviləsinə əsasən İstifadəçi:

4.1 Bu İR-nın ayrılmaz hissəsi olan Elanların yayımlanması qaydalarını bilin və onlara əməl edin.

4.2 Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və beynəlxalq hüquq normalarına zidd olaran məlumatları Saytda heç bir şəkildə yayımlamayın.

4.3 bilərəkdən yalan məlumat göndərməyin.

4.4. İstifadəçinin müvafiq hüquqları olmadıqda, Saytdan, materiallardan və / və ya mallardan istifadə etməyin, göndərməyin və / və ya ötürməyin. Bu, müəllif hüquqları ilə qorunan materiallara, ticarət nişanlarına, patentlərə, habelə məlumatların, məxfiliyin, malların yayılmaması barədə razılığa, belə icazələrin olmaması halında, müvafiq icazələrin alınması zəruridir.

4.5 Saytın informasiya təhlükəsizliyini pozmayın.

4.6. İstifadəçi kodunu, hər hansı bir daxil edilmiş obyektləri istifadə etmə, çərçivə və iframe, kaskad stil tabloları, html-kod istifadə etməyin.

4.7 Başqa bir şəxsin adı və ya başqa bir şəxsin adından (şəxsi şəxs və ya təşkilat) təmsil olunmaması. Digər istifadəçiləri və Sayt rəhbərliyini heç bir şəkildə şəxsiyyətləri ilə əlaqələndirməyin.

4.8 Saytdakı İstifadəçinin müəllifi olmayan hər hansı bir materialı məhv etməyin və / və ya dəyişdirməyin.

4.9 Saytın mövzusundan başqa digər məqsədlər üçün telefonlar, poçt ünvanları, e-poçt ünvanları haqqında məlumatları istifadə etməyin (Elanları axtarmaq, baxmaq və yerləşdirmək).

4.10 Başqasının elektron poçt ünvanı və ya İstifadəçinin istifadə etmək hüququ olmayan bir ünvanı istifadə edərək qeydiyyatdan keçməyin.

4.11 Şəxsi hesabınıza daxil olmaq üçün şifrənizi üçüncü şəxslərə ötürməyin. İstifadəçi şəxsi hesabından digər şəxsə şifrəni qəsdən və ya bilərəkdən ötürməsi nəticəsində üçüncü şəxslərin ona verdiyi bütün ziyana görə məsuliyyət daşıyır. İstifadəçi parolun məxfiliyinin qorunması və Şifrə vasitəsilə Saytdan istənilən istifadə üçün məsuliyyət daşıyır.

4.12 Saytda qeydiyyatdan keçməklə, İstifadəçi Podratçıdan və tərəfdaşlarından onun tərəfindən göstərilən e-poçt ünvanına məlumatları və reklam mesajlarını "abunəlmə" düyməsini basaraq ləğv edilə biləcəyini qəbul etməyə razıdır.

4.13. Saytı ziyarət edərkən İstifadəçi Saytdakı davranışı təhlil etmək, İstifadəçinin marağını müəyyənləşdirmək və reklam mesajları kampaniyasını optimallaşdırmaq üçün çerezləri saxlayır. Cookie bir veb server tərəfindən göndərilən və istifadəçinin kompüterində saxlanan mətn faylıdır.O istifadəçini eyniləşdirmək, sessiyasının vəziyyətini izləmək və veb sayt istifadəçilərinin İnternetdə istifadə statistikasını saxlamaq üçün istifadə olunur. Saytı ziyarət edərkən İstifadəçi Saytdakı davranışı təhlil etmək və hədəfli reklam mesajları almaq üçün çərəzlərini saxlamağa və onları üçüncü tərəflərə ötürməyə razıdır. İstifadəçi Cookies analiz edərək əldə edilən işlənmiş məlumatlara uyğun olaraq hədəf reklam almağa razıdır. İstifadəçi istifadə etdiyi veb brauzerin məxfilik / məxfilik / şəxsi məlumat parametrlərindəki parametrləri (brauzer terminologiyasından asılı olaraq) dəyişdirərək Cookies saxlamaqdan imtina edə bilər.

5. Saytda elan yerləşdirmə qaydaları

5.1. Elanlarda olan məlumatların düzgünlüyünə görə məsuliyyət onların təqdimatçıları (Elan yerləşdirən istifadəçilər) üzərinə düşür. Podratçı, İstifadəçi tərəfindən Sayt vasitəsilə yayımlanan və / və ya yayılan reklamlara ilkin yoxlama aparmağa borclu deyildir. İstifadəçi təsnifatların yerləşdirilməsi, paylanması və axtarışı ilə əlaqəli bütün riskləri, o cümlədən etibarlılığını, tamlığını və ya faydalılığını qiymətləndirməklə müstəqil olaraq qiymətləndirməli olduğundan xəbərdar olur və razıdır.

5.2 Podratçı, öz istəyi ilə istifadəçini əvvəlcədən xəbərdar etmədən və səbəbləri izah etmədən istifadəçini təsnifatlarını göndərmək və / və ya yaymaqdan imtina etmək, habelə Saytdan elanları silmək hüququnu özündə saxlayır.

5.3. Podratçı Elanların məzmunu və şərtləri üçün tələbləri dəyişdirmək hüququna malikdir.

5.4. Podratçı onlara oxucu qavrayışı üçün əlverişli keyfiyyətlər vermək üçün Təsnifatların redaktorla işlənməsi hüququnu özündə saxlayır.

5.5 Podratçı təsnifat müəllifləri ilə yazışmalara girməmək hüququnu özündə saxlayır.

5.6. Saytda bir şəkil (bir fotoşəkil də daxil olmaqla) olan bir reklam yerləşdirməklə İstifadəçi Podratçıya göstərilən şəkildən istifadə etmək hüququ verir (sənət əsərindən istifadə üçün açıq lisenziya):

  • Azərbaycan respublikasının Mülki Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş;
    İnternetdə yerləşdirmə və yaymaq və / və ya üçüncü İnternet istifadəçiləri arasında elektron poçtdan istifadə. Bu görüntülərin yayılması / yerləşdiriləcəyi yer, vaxt, auditoriya, saytlar Podratçı tərəfindən öz istəyi ilə müstəqil olaraq müəyyən edilir. Eyni zamanda, Podratçı bu cür yerləşdirmə və paylanmaya, həmçinin üçüncü tərəf İnternet istifadəçilərinin İstifadəçi elanı ilə İstifadəçiyə rəftarına zəmanət vermir;
    Təsvirin İnternetdə Podratçının reklam materialı kimi yerləşdirilməsi.

Yuxarıda göstərilən istifadə hüququ, ərazini məhdudlaşdırmadan, İstifadəçi Saytda təsvirə eksklüziv hüququn bütün müddəti ərzində müvafiq görüntüsü olan Elan yerləşdirilən andan, göstərilən hüququ üçüncü tərəflərə ötürmək imkanı ilə İstifadəçi tərəfindən pulsuz verilir. İstifadəçi şəkillərin müəllifin adını göstərmədən istifadəsinə icazə verir və həmçinin bu şəkillərin üçüncü şəxslərin hüquqlarını pozmadığına zəmanət verir.

5.7 Saytda dərc üçün elanlara icazə verilmir:

5.7.1 Məzmunu Azərbaycan respublikasının qanunlarını pozan (zorakılıq, irqi nifrət, pornoqrafiya və s. Təbliğatı ehtiva edir).

5.7.2 Tərkibi ümumi qəbul edilmiş əxlaq normalarını pozan.

5.7.3 Saytın Siyasəti və Saytda Elan yerləşdirmə Qaydalarına zidd olan məlumatlar.

5.7.4. Belə icazələrin olmaması halında, xüsusi icazələrin tələb olunduğu bir məhsul üçün təklifi ehtiva edir.

5.7.5. Dövriyyəsi Azərbaycan qanunvericiliyi və / və ya beynəlxalq müqavilələrlə məhdudlaşdırılan və ya qadağan edilmiş bir məhsula dair təklifi ehtiva edir.

6. İstifadəçilərin şəxsi məlumatlarına giriş

6.1. İstifadəçi tərəfindən Saytda yerləşdirilən Elanlarda olan bütün məlumatlar, şəxsi hesabınıza daxil olmaq üçün parol və bu hissədəki məlumatlar istisna olmaqla, açıqdır. Saytda Elanlar yerləşdirməklə İstifadəçi dərc olunan məlumatın Saytda ictimai ərazidə yayımlandığını, yəni İnternetə çıxışı olan bir cihazdan hər yerdə yerləşən Saytın hər hansı bir ziyarətçisinə (məhdudiyyətsiz bir dairə) açıq olduğunu başa düşür. Müvafiq olaraq, İstifadəçi məlumatın bu cür yerləşdirilməsi ilə bağlı bütün riskləri başa düşür və qəbul edir, o cümlədən, lakin bunlarla məhdudlaşmır: bir e-poçt adresinin spam göndərmə siyahılarına daxil olma riski, müxtəlif növ fırıldaqçılara bir e-poçt ünvanı əldə etmək riski, bir telefon nömrəsinin SMS spamerləri və / və ya SMS fırıldaqçıları tərəfindən tutulması riski və məlumatın belə yerləşdirilməsindən yaranan digər risklər.

6.2 İstifadəçinin Anonsdakı məlumatları dəyişdirmə imkanı yalnız Saytda qeydiyyata alındıqda İstifadəçi tərəfindən seçilmiş unikal giriş və şifrə əsasında edilir. Parolun təhlükəsizliyi üçün məsuliyyət İstifadəçinin üzərinə düşür.

6.3 Giriş şifrəsi itirildiyi təqdirdə, İstifadəçi qeydiyyat zamanı onun tərəfindən göstərilən e-poçt ünvanına bir parol xatırlatması almaq və şəxsi hesabınızı daxil etmək imkanı əldə edir.

6.4. Podratçı Sayt istifadəçilərinin şəxsi məlumatlarından icazəsiz istifadə edilməməsi üçün əlindən gələni edir. Lakin, Podratçı, İstifadəçinin şəxsi məlumatlarından sui-istifadə hallarına görə cavabdeh deyil:

  • Podratçının nəzarəti deyil: proqram təminatı, server və ya kompüter şəbəkələrində texniki nasazlıqlar ;
    Saytın üçüncü şəxslər tərəfindən nəzərdə tutulmamış başqa məqsədlər üçün qəsdən və ya bilərəkdən istifadəsi ilə əlaqəli fasilələr;
    İstifadəçilər tərəfindən parolların və ya məlumatların saytdan (təsadüfən daxil olmaqla) qeyd şərtləri və Podratçı ilə bağlanmış müqavilələr səbəbindən bu məlumata girişi olmayan digər şəxslərə ötürülməsi.

6.5. İstifadəçi Müstəqil və könüllü olaraq Podratçını təmin etmək və ya özü haqqında şəxsi və digər məlumatları (istifadəçinin soyadı, adı, atasının adı və ya təxəllüsü, e-poçt ünvanı, mobil telefon nömrəsi, habelə Saytdan istifadə edərkən istifadəçi tərəfindən verilmiş hər hansı digər məlumat) ictimaiyyətə təqdim etmək barədə qərar qəbul edir. bu İstifadəçi Müqaviləsinin icrası məqsədləri üçün.

.6. Saytda qeydiyyatdan keçməklə İstifadəçi ("Şəxsi məlumatlar haqqında") uyğun olaraq onun daxil etdiyi fərdi məlumatların (ad, telefon, e-poçt və s.) Toplanmasına, işlənməsinə, saxlanmasına və istifadəsinə razılıq verir. İstifadəçi üçüncü tərəfin https://nevar.az/ tərəfdaşı olduğu təqdirdə bu məlumatları üçüncü tərəfə ötürməyə razıdır və istifadəçilərə əlavə xidmətlər təqdim etmək üçün məlumat sistemlərini təqdim edir. Bu halda üçüncü tərəfə məlumat ötürülməsi bu məlumat subyektlərinin hüquqlarının adekvat qorunmasını təmin edən avtomatlaşdırma vasitələrindən istifadə edilməklə aparılmalı və üçüncü tərəfin tərəfindəki məlumat sistemi müvafiq sertifikata sahib olmalıdır. Sərhədsiz məlumat ötürülməsi yalnız məlumat sistemi serverlərinin yerləşdiyi xarici ölkədə fərdi məlumat subyektlərinin hüquqlarının lazımi dərəcədə qorunması təmin edildikdə mümkündür. İstifadəçi istənilən vaxt hesabınızı {e-poçt} dəstək komandası ilə əlaqə qurmaqla ləğv edə bilər.

6.7 İstifadəçinin profildəki şəxsi məlumatları (soyadı, adı, atasının adı və s.) Dəyişdirmək imkanı yalnız qeydiyyat zamanı İstifadəçinin daxil etdiyi unikal giriş və şifrə əsasında edilir.

7. Saytdan materialların istifadəsi

7.1 Saytın hər bir istifadəçisi onun adından yerləşdirilən məlumatlara və yerləşdirilmənin nəticələri üçün cavabdehdir.

7.2 Sayt yalnız məlumat ötürmə vasitəsidir və Podratçı heç bir halda düzgünlüyünə və aktuallığına görə məsuliyyət daşımır.

7.3. Podratçı Saytdan ehtiyatsız, qeyri-dəqiq və ya bilərəkdən natamam məlumatın çıxarılması üçün əlindən gələni edir, lakin nəticədə məsuliyyət onu yerləşdirən şəxslərin üzərinə düşür.

7.4 Saytın materiallarını yenidən çap edərkən və ya başqa bir şəkildə istifadə edərkən, Saytın bağlantısı tələb olunur.

7.5. İstifadəçi elanı və ya Elanda olan məlumatların bir hissəsini Saytdan kənarda öz verilənlər bazasında saxlayırsa, İstifadəçi "Şəxsi məlumatlar haqqında" Qanuna əsasən fərdi məlumatların operatoru olaraq məsuliyyət daşıyır.

7.6 Saytdan məlumat oxumaq üçün proqram vasitələrindən (skriptlər, robotlar) istifadə edilməsinə icazə verilmir

7.7 Saytın loqotipi, adı, dizayn elementləri, dizaynı və ümumi görünüşü Podratçının mülkiyyətidir və onlardan istifadə qadağandır.

8. Zəmanət və məsuliyyət

8.1. İstifadəçi müstəqil olaraq, öz istəyi ilə və Podratçının nəzarətindən kənarda, Saytda təbiətdə reklam ola bilən elanlar yerləşdirdiyinə görə, istifadəçi "Reklam haqqında" Dövlət Qanunda nəzərdə tutulmuş bütün nəticələrlə Saytda yerləşdirdiyi bütün elanlara münasibətdə reklam və reklam verən sayılır. 

8.2. Saytda Reklam yerləşdirməklə, İstifadəçi, anonsda göstərilən Malları satmaq hüququna, o cümlədən Malların məcburi sertifikatlaşdırmadan keçməsinə (bu məhsul növü üçün qanunla nəzərdə tutulmuşdursa) zəmanət verir. İstifadəçi bu bənddə göstərilən zəmanətlərin pozulmasına görə məsuliyyət daşıyır. Podratçı istifadəçidən müvafiq Elanda göstərilən mallar üçün təsdiqedici sənədləri (o cümlədən uyğunluq bəyannaməsi / uyğunluq sertifikatı) tələb etmək hüququna malikdir. İstifadəçi mallar üçün təsdiqedici sənədlər təqdim etmədikdə, Podratçı Podratçıya heç bir cəza tətbiq etmədən saytdan müvafiq elanı silmək hüququna malikdir.

8.3. İstifadəçi tərəfindən yerləşdirilən reklamın məzmununun, Azərbaycan Respublikasındakı məşğulluq haqqında ”,“ Reklam haqqında ”,“ Uşaqların sağlamlığına və inkişafına zərərli olan məlumatların qorunması haqqında ”qanunları daxil olmaqla, mövcud Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğunluğuna görə məsuliyyət daşıyır. Müvafiq Elanda göstərilən İstifadəçi tərəfindən yerləşdirilmiş Reklamlar və Mallar ilə bağlı üçüncü tərəflər (o cümlədən hökumət orqanları ilə məhdudlaşmır) tərəfindən Podratçıya iddialar təqdim edildikdə, İstifadəçi bu tələbləri öz hesabına müstəqil şəkildə həll etməyi öhdəsinə götürür. Yuxarıdakı Podratçıdan itkilər üçün, Podratçıya tam olaraq kompensasiya etmək üçün tələblər.

8.4. İnternet saytlarının istifadəçilərinin identifikasiyası texniki səbəblərdən çətin olduğundan, Podratçı qeydiyyata alınmış istifadəçilərin həqiqətən də iddia etdikləri insanlar olduğuna görə məsuliyyət daşımır və bu səbəbdən istifadəçi və ya digər şəxslərə dəyən zərər üçün məsuliyyət daşımır.

8.5. Saytdakı məlumatları istifadə edərək, İstifadəçi Saytda yerləşdirilən məlumatların qeyri-dəqiqliyi ilə əlaqəli riskləri, habelə bəzi məlumatların təhdidli, təhqirli, bilərəkdən yalan, kobud, ədəbsiz görünə biləcəyini və bunun üçün istifadə edilməsinin mümkün olmadığını müstəqil olaraq bildiyini bilir və qəbul edir. Sayt.

8.6. Podratçı, İstifadəçi tərəfindən dərc olunan Reklamların Saytın müəyyən sayına və ya ən azı bir istifadəçiyə baxacağına zəmanət vermir.

8.7. Podratçı Saytın istifadə etdiyi proqram, server və kompüter şəbəkələrinin səhvlərdən və kompüter viruslarından azad olmasına zəmanət vermir. Saytın istifadəsi məlumatların itirilməsinə və ya avadanlıqların zədələnməsinə səbəb olarsa, Podratçı bunun üçün məsuliyyət daşımır.

8.8. Podratçı, öz istəyi ilə, bu İstifadəçi Müqaviləsini və / və ya Saytdan istifadə və ya Reklam yerləşdirmək üçün digər qaydaların şərtlərini pozan İstifadəçinin girişini, həm bütövlükdə, həm də qismən, istifadəçinin şəxsi hesabınıza daxil olmasına xitam vermək və ya müvəqqəti olaraq dayandırmaq hüququnu özündə saxlayır.

8.9. Bu İR çərçivəsində ortaya çıxan bütün mübahisələr Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq Podratçının olduğu yerdəki məhkəmədə baxılır. Bu müqavilə Podratçı ilə İstifadəçi arasında agentlik əlaqələri, ortaqlıqlar, ortaq fəaliyyətlər, fərdi işəgötürmə münasibətləri və ya bu müqavilədə açıq şəkildə göstərilməyən hər hansı digər münasibətlər kimi başa düşülə bilməz.